Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 90 Bộ Luật Lao động 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động (NLĐ) theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Như vậy, phụ cấp lương là một khoản trong tiền lương. Theo quy định tại điểm b khoản 5 điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên bao gồm: các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ; các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của NLĐ.

Các khoản phụ cấp của NLĐ phải được ghi trong HĐLĐ. Tiền lương làm căn cứ tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ, bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, mất việc làm.

 
 
Theo https://nld.com.vn