I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

  Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Thực hiện chức năng dịch vụ việc làm, dạy nghề liên kết đào tạo, tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định pháp luật; Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

       Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

       Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

       Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

       Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;

       Tổ chức tư vấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động;

       Tư vấn hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

       Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

       Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

       Tuyển lao động theo yêu cầu để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động;

       Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Ngoài hoạt động trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang còn có các nhiệm vụ

       Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động và định kỳ mỗi tháng 01 lần.

       Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

       Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

       Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

       Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

       Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban giám đốc:

- Giám đốc: Ông Phạm Văn Phước

- Phó Giám đốc: Ông Hồ Hoàng Tuấn

  - Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Cao Trí

2. Các phòng chuyên môn:

2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Bà Hồ Thị Kim Hồng

  - Phó Trưởng phòng (phụ trách Kế toán): Bà Phan Dương Huệ Loan

* Nhiệm vụ:

- Giúp giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và nhân viên của Trung tâm.

- Quản lý tài sản, thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh của cơ quan.

- Quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước.

- Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại phí thuộc thẩm quyền của Trung tâm do Nhà nước quy định.

- Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa thiết bị, cơ sở vật chất.

- Quản lý và theo dõi tất cả các hợp đồng, đôn đốc cá nhân, đơn vị có hợp đồng tài vụ với Trung tâm thực hiện đầy đủ và thanh lý đúng theo hợp đồng.

- Dự thảo các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của Giám đổc Trung tâm.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các Quyết định, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

- Đề xuất với ban Giám đốc về chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên, viên chức, giáo viên của Trung tâm.

- Đề xuất với Ban Giám đốc tuyển chọn lao động bổ sung (cán bộ, viên chức, nhân viên, giáo viên) bố trí, điều động và sử dụng cán bộ, viên chức, nhân viên phù hợp với công việc.

- Chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động theo quy định. Phối hợp với Công đoàn tham mưu cho lãnh đạo về chế độ thăm hỏi, nghỉ mát, tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ, viên chức Trung tâm.

- Tổng hợp thông tin từ các phòng và toàn bộ các hoạt động của Trung tâm, thực hiện công tác tổng hợp báo cáo theo quy định. - Thực hiện công tác quản trị cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.2. Phòng tư vấn – Hướng dẫn lao động

* Lãnh đạo phòng:

  - Trưởng phòng: Ông Lê Văn Nam

  - Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Dung

  * Nhiệm Vụ

- Đón tiếp người lao động đến giao dịch.

- Tư vấn việc làm, học nghề; tư vấn chính sách pháp luật về việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động.

- Giao dịch các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động (tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thông báo tìm kiếm việc làm, các quyết định, các văn bản,…)

- Hướng dẫn người lao động và doanh nghiệp đến các phòng chuyên môn khi có yêu cầu, cụ thể như sau:

+ Sau khi tư vấn việc làm nếu người lao động đồng ý với việc làm trống đã được tư vấn thì sẽ hướng dẫn người lao động đến Phòng Đào tạo - Việc làm để làm thủ tục tiếp theo (tư vấn chuyên sâu, liên hệ doanh nghiệp, viết giấy giới thiệu cho người lao động,…). 

+ Sau khi tư vấn học nghề nếu người lao động đồng ý học nghề được tư vấn thì sẽ hướng dẫn người lao động đến Phòng Đào tạo - Việc làm để đăng ký học nghề. 

+ Tiếp người sử dụng lao động (công ty, doanh nghiệp) khi có nhu cầu tư vấn các chính sách pháp luật về lao động, việc làm, hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

 2.3. Phòng đào tạo – việc làm

* Lãnh đạo phòng:

  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Tú

  - Phó Trưởng phòng: Bà Đào Thị Thu Hồng

    * Nhiệm vụ:

- Tư vấn, hướng nghiệp cho lao động có nhu cầu học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động trong và ngoài tỉnh.

- Tư vấn, cung ứng lao động cho các công ty, đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi là xuất khẩu lao động).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm, liên kết đào tạo nghề theo chỉ tiêu được giao hàng năm và xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy, đào tạo nghề theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị nắm thông tin về số lao động đang làm việc, giải quyết những phát sinh của lao động trong nước, ngoài nước do Trung tâm giới thiệu.

- Quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các văn bằng đã cấp như: chứng chỉ, chứng nhận nghề, quản lý toàn bộ các hồ sơ liên quan đến các lớp ngắn hạn, dài hạn.

- Chủ động tìm kiếm khai thác thị trường lao động (nguồn lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, kết nối với các đơn vị hợp tác lao động với nước ngoài để cung ứng lao động). Liên kết với các tỉnh bạn để tuyển lao động.

- Phối hợp cùng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phối hợp cùng với các địa phương trong công tác tư vấn, tuyên truyền tạo nguồn lao động để giới thiệu, cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài nước.

- Thường xuyên phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán (TCHC-KT) theo dõi đối chiếu việc thu, nộp học phí của các lớp, thu phí cung ứng lao động trong và ngoài nước và thanh lý các hợp đồng.

- Thực hiện và phối hợp với Phòng Thông tin Thị trường lao động và các phòng có liên quan tại Trung tâm tổ chức Ngày giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm và các điểm lưu động (nếu có). 

- Giám sát, kiểm tra, quản lý học viên, giáo viên và kế hoạch giảng dạy, thỉnh giảng, theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo. Nắm bắt kịp thời thông tin Cung - Cầu lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu cần việc làm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

 2.4. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

* Lãnh đạo phòng:

  - Trưởng phòng: Ông Võ Quang Tân

  - Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Huỳnh Thị Lan Trinh

  * Nhiệm vụ:

  - Xử lý và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; hồ sơ chuyển đến, chuyển đi của BHTN.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

- Tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho Giám đốc giải quyết các trường hợp dừng, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để theo dõi việc chi trả trợ cấp; phối họp với Phòng Đào tạo - Việc làm và các cơ sở dạy nghề để hỗ trợ tìm việc làm, đăng ký học nghề cho người hường trợ cấp thất nghiệp.

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán để thực hiện công tác văn thư lưu trữ hồ sơ và thủ tục hành chính, kế toán.

- Phối hợp cùng Phòng Đào tạo - Việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức giới thiệu học nghề hay dạy nghề cho người đang hưởng BHTN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 2.5. Phòng thông tin thị trường lao động

* Lãnh đạo phòng:

  - Trưởng phòng: Ông Lâm Trung Toàn

   * Nhiệm Vụ

- Theo dõi quản trị và cập nhật thông tin thị trường lao động về tin tức, việc làm trống, người lao động có nhu cầu tìm việc, đào tào nghề, bảo hiểm thất nghiệp… trên website “Việc tìm người, người tìm việc”.

- Tổ chức thực hiện các Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến, đồng thời phối hợp với Phòng Đào tạo - Việc làm tổ chức các Ngày Giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm và các điểm Giao dịch việc làm lưu động (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc khảo sát thu thập thông tin thị trường lao động về nhu cầu tuyển dụng lao động, đào tạo nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người sử dụng lao động, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về: nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn tiền lương, tiền công, chế độ có liên quan.

- Tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động về Cung - Cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cung ứng thông tin về Cung - Cầu lao động cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận thông báo biến động lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên nắm bắt, lưu trữ, xử lý thông tin về thị trường lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

       Trụ sở chính đặt tại địa chỉ: số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

       Điện thoại: 02963.853.566;         Fax: 02963.856.700;

Các văn phòng đại diện

       Văn phòng đại diện tại thành phố Châu Đốc: Phụ trách văn phòng là bà Đặng Thị Ngọc Bích;

       Văn phòng đại diện tại Thị xã Tân Châu: Phụ trách văn phòng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi;

       Văn phòng đại diện tại huyện Chợ Mới: Phụ trách văn phòng là bà Nguyễn Thị Kim Anh;

       Văn phòng đại diện tại huyện Tri Tôn: Phụ trách văn phòng là ông Nguyễn Hoàng Vũ.