Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp nắm bắt nhu cầu việc làm để kết nối thông tin về cung cầu lao động của các doanh nghiệp, giúp NLĐ có được việc làm ổn định; triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động tham gia xây dựng, giám sát các khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; đề xuất các chính sách thu hút giữ chân NLĐ tại các KCN, khu kinh tế trọng điểm.

Khánh Hòa: Phối hợp hỗ trợ việc làm cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

 
 

Bên cạnh đó, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu việc làm và định hướng học nghề, ngoại ngữ, lựa chọn thị trường lao động nước ngoài cho NLĐ, hai đơn vị sẽ phối hợp hỗ trợ tín dụng để NLĐ tự tạo, duy trì, mở rộng việc làm; thanh kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm pháp luật lao động, hợp đồng lao động, đóng BHXH và các chế độ an sinh khác.

Theo https://nld.com.vn