Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động lớn đến nền kinh tế, đời sống, văn hóa - xã hội của người dân trong cả nước và của tỉnh. Do đó, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cũng gặp nhiều khó khăn.

Phấn đấu đến cuối năm 2021, tạo thêm việc làm cho 16 nghìn lao động - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tạo thêm việc làm cho 16 nghìn lao động (Ảnh minh họa).

Đối với công tác dạy nghề, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn sáp nhập, thành lập trường Cao đẳng Quảng Nam, chính thức hoạt động từ  1/6.

Đối với công tác người có công, Sở đã chỉ đạo các cấp thực hiện tốt kế hoạch trợ cấp, thăm hỏi đối tượng chính sách người có công trong các dịp lễ, tết. Bên cạnh đó, đã tiến hành xác nhận, thẩm định, giải quyết và thực hiện các chế độ, nội dung có liên quan đến hơn 2 nghìn đối tượng chính sách người có công.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đề án "Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh".

Phấn đấu đến cuối năm 2021, tạo thêm việc làm cho 16 nghìn lao động - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Công tác chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội được ngành LĐ-TB&XH Quảng Nam thực hiện tốt trong thời gian qua.

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cũng đã tổ chức phân bổ kinh phí hơn 300 tỷ đồng thực hiện trợ cấp tại cộng đồng đến hơn 96 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội và gần 13 nghìn cá nhân, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, Sở cũng đã phân bổ kinh phí thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc 500 người tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở với kinh phí trên 3,5 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác giảm nghèo luôn được ngành quan tâm triển khai. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1,6 nghìn hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt hơn 80% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tổ chức thẩm định tiêu chí hộ nghèo của các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức kiểm tra công tác giảm nghèo tại các địa phương.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm...

Trong 6 tháng cuối năm, ngành LĐ-TB&XH Quảng Nam phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể: Tạo thêm việc làm cho 16.000 lao động, đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giảm tần suất tai nạn lao động chết người 5%; tuyển mới các trình độ đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 23 nghìn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%.

Giảm từ 2 nghìn hộ nghèo trở lên; giảm 0,15% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2020; vận động nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em tỉnh 4 tỷ đồng.

Theo Công Bính
Báo Dân Trí