Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại địa phương này trong năm 2022 là 54.864 người. Dự kiến, năm 2023, tại Nghệ An có 54.108 người làm việc hưởng lương từ ngân sách.

Trong đó, có 53.948 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; 65 người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh đoàn và Hội nông dân; 95 người làm việc tại các tổ chức Hội. Ngoài ra, sẽ có 201 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Mỗi năm phải giảm 1.500 người làm việc hưởng lương ngân sách - 1

Cán bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An trong giờ làm việc (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, công văn số 6030/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ giao số người làm việc năm 2025 của Nghệ An là 50.283 người, giảm 4.581 người so với năm 2022, tương đương giảm 1.527 người/năm.

Riêng năm 2022, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ tinh giản được 1.109 người làm việc hưởng lương từ ngân sách, còn thiếu 418 người so với chỉ tiêu. Trong khi đó, theo yêu cầu thực tế, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nội vụ tăng 1.161 chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục vào năm 2023. Địa phương này cũng quyết định chưa giảm 143 người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2024 của ngành y tế (do giai đoạn 2015-2021 đã giảm 45%) và không giảm 120 người làm việc hưởng lương từ ngân sách của ngành giáo dục so với năm học 2021-2022.

Theo lộ trình tinh giản biên chế, năm 2023, Nghệ An sẽ giảm 916 người, năm 2014 giảm 1.603 người và năm 2025 sẽ phải giảm 2.062 người. Năm 2025 cũng là năm có số biên chế phải tinh giản nhiều nhất, chiếm tới 45% tổng chỉ tiêu phải tinh giản của địa phương này trong giai đoạn 2023-2025.

Trong giai đoạn 2015-2021, về sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giảm được 21 phòng; giảm 232 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 11,8%; giảm 612 phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp; giảm được 5 ban, với 5 phòng trực thuộc ở các ban dự án cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 20 xã và 2.082 người. 

Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh Nghệ An giảm được 6.805 công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, công chức giảm 582 người (khối Đảng giảm 156 người, chiếm 10,03%; khối Nhà nước giảm 376 người, chiếm 10,21%); viên chức giảm 6.223 người, chiếm 10,01%.

Theo https://dantri.com.vn