Bảo hiểm Xã hội tỉnh đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các cơ sở

Hội nghị tổ chức 2 đợt, trong tháng 7 và 8/2023 tại TP. Long Xuyên, với hơn 700 đại biểu tham dự, để nghe phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc của đơn vị, người lao động; quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm khi đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động; các lợi ích, quyền lợi của đơn vị và người lao động khi tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

Đồng thời, tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, giải pháp vận động tuyên truyền, hỗ trợ thân nhân người lao động tham gia. Thông báo đến từng đơn vị số lao động đang sử dụng chưa đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

Theo Hạnh Châu (Báo An Giang)