Trong tổng số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Người lao động thất nghiệp là người lao động không có bằng cấp chứng chỉ 1.287 người chiếm 85,12% tiếp đến là Đại học và trên đại học 128 người chiếm 8,47% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp 43 người chiếm 2,84%, Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 30 người chiếm 1,98% và thấp nhất là người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp 24 người chiếm 1,59%.

Nghề nghiệp của người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN tập trung chủ yếu ở một số nghề như: Thợ may, thêu và các thợ có liên quan chiếm 44,31% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; Nhân viên bán hàng chiếm 5,62%; Thợ lắp ráp chiếm 2,78%;  Kế toán chiếm 1,65%; Nhân viên dịch vụ  bảo vệ chiếm 1,06%... Một số nghề như Đầu bếp và Người đưa tin, người giao hàng cùng chiếm 0,20% là những nghề với số người ít bị thất nghiệp nhất.

Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 12 là 1.148 giảm 1,63% so với tháng 11/2022 (1.167 người). Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 8.747 lượt tăng 3,69% so với tháng 11/2022 (8.436 lượt). Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề trong tháng 12/2022 là 12 người. Mức hưởng TCTN trung bình trong tháng 12/2022 là 3.450.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi TCTN trong tháng 12/2022 là 19.132.230.000 đồng.

 Trung tâm đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và tư vấn đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động nắm bắt để lựa chọn định hướng phù hợp với bản thân.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM AN GIANG.