Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly; Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Thị Tuyết Minh chủ trì hội nghị.

 

 

Đầu năm đến nay, ngành lao động – thương binh và xã hội tỉnh An Giang thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5% - 1%; giải quyết việc làm mới cho 27.000 lao động; đưa 500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71,3%; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển, đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, kiến nghị, giải pháp đối với nhiệm vụ của Chương trình giảm nghèo, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính…

Từ nay đến cuối năm 2024, ngành lao động – thương binh và xã hội tỉnh An Giang tiếp tục tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục nghề nghiệp, lao động – việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, công tác trẻ em và bình đẳng giới, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội… 

Trong đó, tinh thần thực hiện “chạy nước rút” hoàn thành sớm chỉ tiêu càng tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; rà soát, quan tâm chất lượng giảm nghèo, minh bạch và thống nhất về số liệu chỉ tiêu…

 

 

 

 

Tại hội nghị, có 6 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thành tích xuất sắc trong các Phong trào Thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023.

 
Theo Mỹ Hạnh (Báo An Giang)